levensloopbestendige-woning-bouwen

Een eerlijke WOZ, waarom is dat zo belangrijk?

De zogenaamde WOZ waarde wordt elk jaar opnieuw bepaald door de stad of gemeente waarin je woonachtig bent. In het merendeel van de gevallen zal je tot de vaststelling komen dat deze waarde vrij correct wordt bepaald. Dit gezegd hebbende bestaat altijd het risico dat er sprake is van een te hoog bepaalde waarde. Omwille van deze reden is het altijd van cruciaal belang om na te gaan of er sprake is van een eerlijke WOZ of niet. Is deze te hoog bepaald? Dan heeft dat als gevolg dat je ook met te hoog gelegen kosten zal worden geconfronteerd. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. 

Hoe wordt een eerlijke WOZ berekend?

In eerste instantie moeten we natuurlijk even kijken naar de manier waarop een eerlijke WOZ wordt berekend. Wanneer we dat doen komen we tot de vaststelling dat dit gebeurt door rekening te houden met een aantal verschillende zaken. De zaken die aan de basis liggen van deze waarde zijn:

  1. De omvang waar het pand over beschikt;
  2. De ligging van de eigendom in kwestie;
  3. Het bouwjaar van het vastgoed; 
  4. Het type woning waarvan sprake is; 
  5. De grondoppervlakte van het perceel;

Wanneer er sprake is van een eerlijke WOZ is deze dus specifiek afgestemd op de hierboven aangehaalde zaken. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk eveneens mogelijk dat de stad of gemeente een fout maakt. In dat geval is het mogelijk dat deze waarde structureel hoger uitvalt dan je in eerste instantie had verwacht. Wanneer dat gebeurt is bezwaar aantekenen doorgaans altijd interessant.

Waarom moet de berekening jaarlijks opnieuw gebeuren? 

Voor menig aantal mensen geldt dat ze niet goed begrijpen waarom de bepaling van een eerlijke WOZ waarde elk jaar opnieuw dient te gebeuren. Alle zaken die we eerder op deze pagina reeds hebben aangehaald veranderen immers toch niet? Dat is correct. Je moet er echter rekening mee houden dat er ook wordt gekeken naar de actuele verkoopprijzen van gelijkaardige panden in dezelfde regio als degene waar jouw eigendom in terug te vinden is. Dit heeft als gevolg dat er wel degelijk sprake kan zijn van jaarlijkse verschillen waar je rekening mee zal willen (en moeten) houden.

Wat wanneer de berekening volgens jou niet correct is?

Het is zeker mogelijk dat er volgens jou geen eerlijke WOZ is bepaald. Wanneer dat het geval is, moet je er rekening mee houden dat je daar niet zomaar mee akkoord moet gaan. De kennisgeving van de bepaalde WOZ waarde heet de zogenaamde WOZ-beschikking. Het betreft hier een document dat één keer per jaar bij jou als eigenaar van vastgoed in de bus zal vallen. Wanneer dat is gebeurd heb je volgend op de datum van de beschikking in kwestie nog zes weken de tijd om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Het is zeer belangrijk om rekening te houden met deze bezwaartermijn. Is de termijn namelijk voorbij? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je geen bezwaar meer voor dat jaar kan aantekenen. Dat dus ook wanneer er geen sprake is van een eerlijke WOZ waarde. Ga voor meer informatie over WOZ-bezwaar naar de website van Bezwaarmaker, dé nummer 1 in WOZ-bezwaar.